Chúng con chúc mừng ngày của Mẹ!

Nhận biết, phân biệt các nhóm trong phạm vi 7

Làm quen chữ viết i - t - c

Nhận biết hình tròn - hình vuông - Lớp C1

Hướng dẫn “Làm bưu thiếp” - Lứa tuổi: MGL ( 5-6 tuổi)

Làm bưu thiếp tặng mẹ - Lớp MGN B3

Dạy trẻ tách 6 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau - MGL A1

Hoạt động làm quen văn học : Dạy thơ “Xoè tay” ( lứa tuổi MGB 3-4 tuổi)

Hoạt động tạo hình :”In và trang trí bàn tay” ( Lứa tuổi MGL 5-6 tuổi)

Hoạt động làm quen với toán : “ Tách 6 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách chia khác nhau” ( 5-6 tuổi)

Hoạt động làm quen chữ viết a - ă - â ( Lứa tuổi mẫu giáo lớn 5-6 tuổi)

Hoạt động kết nối : "Bé ăn gì để lớn lên và khỏe mạnh" lớp B2