Địa chỉ

Làng Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

02438231168