Hoàng Thanh Hoa

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - trưởng ban thanh tra - khối trưởng khối mẫu giáo bé

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Tuyết Dung

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thành Chung

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nhân viên

Nguyễn Thu Phương

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nhân viên

Bùi Yến Nhi

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Lê Diệu Linh

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Hân

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nhân viên nuôi dưỡng

Dương Thị Thu Hiền

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Sơn Vân

Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Kế toán

Nguyễn Đức Hiệp

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nhân viên nuôi dưỡng

Nguyễn Thị Hồng Hải

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Lan Phương

Chức vụ: Trung cấp nấu ăn

Email:

Số điện thoại:

Lê Thị Lan

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Trần Thị My

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Nhân viên nuôi dưỡng

Nguyễn Thị Ngọc

Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thanh Huyền

Chức vụ: Giáo viên lớp C1

Email:

Số điện thoại:

Vũ Ngọc Huyền

Chức vụ: Giáo viên lớp C1

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thu Cúc

Chức vụ: Giáo viên lớp B3

Email:

Số điện thoại:

Đặng Thị Ngần

Chức vụ: Giáo viên lớp B3

Email:

Số điện thoại:

Trương Thị Mơ

Chức vụ: Giáo viên lớp B2

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chức vụ: Giáo viên lớp B1

Email:

Số điện thoại:

Đặng Thanh Huyền

Chức vụ: Giáo viên lớp A3

Email:

Số điện thoại:

Bùi Thị Ngọc Bích

Chức vụ: Giáo viên lớp A3 - Ủy viên ban chấp hành chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Ngô Thị Hảo

Chức vụ: Giáo viên lớp A2

Email:

Số điện thoại:

Đỗ Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo viên lớp A2

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thiên Hương

Chức vụ: Giáo viên lớp A1

Email:

Số điện thoại:

Đinh Thị Xuân Thúy

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp E - Ủy viên ban chấp hành chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Trọng Thị Hồng Tuyên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp C3

Email:

Số điện thoại:

Hoàng Phương Giang

Chức vụ: Giáo viên lớp E

Email:

Số điện thoại:

Ngô Thị Thùy

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp C2

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Giáo viên lớp E

Email:

Số điện thoại:

Cù Thị Khánh Linh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp B3 - Khối trưởng khối mẫu giáo nhỡ

Email:

Số điện thoại:

Đỗ Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp B2 - Bí thư chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Giáo viên chủ nhiệm lớp B2

Hoàng Thị Ngọc Lan C3

Chức vụ: Giáo viên lớp C3

Email:

Số điện thoại:

Đặng Thị Thùy Trang

Chức vụ: Giáo viên khối mẫu giáo nhỡ

Email:

Số điện thoại:

Giáo viên chủ nhiệm lớp B1

Nguyễn Thị Hồng Vân

Chức vụ: Giáo viên lớp C2

Email:

Số điện thoại:

Lã Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo viên khối mẫu giáo lớn.

Email:

Số điện thoại:

Lê Thị Tâm

Chức vụ: Giáo viên lớp C2

Email:

Số điện thoại:

Phạm Quỳnh Anh

Chức vụ: Giáo viên lớp B2

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chức vụ: Giáo viên khối mẫu giáo lớn

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Huỳnh Thu Cúc

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Email:

Số điện thoại:

thucuc1303@gmail.com

Trần Thị Hồng Loan

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Email:

Số điện thoại:

0984533467

Cao Thị Mơ

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

0982354645

Nguyễn Vân Anh

Chức vụ: Giáo viên khối mẫu giáo lớn - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

0963949488

Trần Thị Thu Trang

Chức vụ: Khối trưởng khối mẫu giáo lớn - ủy viên ban chấp hành chi đoàn

Email:

Số điện thoại: